top of page

YHDISTYKSEN TARINA

Suomi on ollut kautta aikojen keskimääräistä turvallisempi maa, jossa on pidetty huolta heikommassa tilanteessa olevista. Jotain on kuitenkin muuttunut päättäjien vaihduttua nykysukupolveen vuoden 2015 jälkeen. Suomalaisten veronmaksajien rahaa on lähetetty yhä enemmän maan ulkopuolelle, joka on heikentänyt entisestään veronmaksuhalukkuutta ja myös auttamisen mahdollisuuksia, erityisesti verokertymän kautta.


Jouluna 2022 syntyi sosiaalisen median Tiktok-kanavan kautta ilmiö, jossa tuhannet yksityishenkilöt ja kymmenet yrittäjät halusivat lahjoittaa rahaa vähävaraisille ja ruokajonoissa seisoville, mikäli raha kulkisi suoraan perille, ilman välistä vedettyjä kulukorvauksia ja johtajien palkkoja. Valitettavan usein hyväntekeväisyydessä vain pieni prosentti päätyy perille. Suora Tuki ry. ottaa vastaan ja kerää apua kaikista heikoimmassa asemassa oleville ja toimittaa joulun 2022 tapaan jokaisen euron suoraan käteen heille, joilla on kaikista heikoin tilanne. Yhdistys kartoittaa itse avunsaajat ja tähän valintaprosessiin ei voi vaikuttaa. Jakopaikat julkistetaan jakojen jälkeen summineen. Kaikki tehdään läpinäkyvästi sosiaalista mediaa hyödyntäen. Kaikki lahjoitustapahtumat tallennetaan todisteeksi.

Yhdistys EI jaa avustuksia pyyntöjen tai anomusten perusteella.

Yhdistys ei ota mitään kuluja välistä.

 

On tärkeää auttaa hädässä olevia, mutta tärkeintä on auttaa suomalaisia ensin.

Haluatko mukaan auttamaan suomalaisia? Ota yhteyttä TÄSTÄ.

Job Interview
Working From Home
Colleagues Working in Office
Organized Desk
bottom of page